Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση" έως την Κυριακή, 7/10/2018.